Wilt u weten of Logopedie kan helpen?Klik hier.

Screening Logopedie - Kinderen tot 4 jaar

Eten en drinken / Mondgewoonten / Het begrijpen van taal / Haperen of stotteren / Spreken / Taal / Stem / Meertaligheid

Eten en drinken

Slikken: het kind drinkt niet goed uit een fles of kan nog niet drinken uit een beker. Ja Nee
Kauwen: het kind heeft moeite met kauwen van stukjes brood, stukjes groente en fruit of vlees Ja Nee
Verslikken: het kind verslikt zich veel of kokhalst regelmatig Ja Nee
Speekselverlies: het kind kwijlt voortdurend Ja Nee
Volgende
Het kind zit meestal met open mond ook als het niet verkouden is Ja Nee
Het kind zit vaak met speen, duim of vingers in de mond Ja Nee
De tong komt tijdens het spreken tussen de tanden door (bij de l,n,t,d,s,z) Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind begrijpt korte zinnen of vragen niet. (1-2 jaar) (Bijvoorbeeld: "waar is de poes?, pak maar de pop") Ja Nee
Het kind begrijpt opdrachtjes niet goed (2-4 jaar) (Bijvoorbeeld: "zet je beker maar op de tafel, hang je jas maar op de kapstok") Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind herhaalt woorden, lettergrepen of klanken Ja Nee
Het kind laat spanning zien tijdens het spreken Ja Nee
Het kind omzeilt woorden of situaties waarin het moet spreken Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind spreekt nog niet alle klanken goed uit (vanaf 3 jaar) Ja Nee
Het kind vervangt veel klanken door een andere klank.
Bijvoorbeeld: "koek" wordt "toet"
"goed" wordt "soet"
"raam" wordt "laam"
Ja Nee
Het kind laat klanken weg
bijvoorbeeld: "poes" wordt "oes"
Ja Nee
Het kind wordt boos of geïrriteerd als hij niet begrepen wordt Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind trekt zich terug als je vraagt of hij iets wil vertellen Ja Nee
Bij 1-1,8 jaar: Het kind maakt nog geen geluidjes, brabbelt nog niet of doet nog geen geluidjes na
(bijvoorbeeld: boe, mauw)
Ja Nee
Bij 1-1,8 jaar: Het kind doet nog geen geluidjes na (imiteert niet)
Ja Nee
Bij 1,5-2 jaar: Het kind spreekt nog geen andere woordjes naast "mama" of "papa" Ja Nee
Bij 2-3 jaar: Het kind maakt nog geen zinnetjes van 2 of 3 woorden. Bijvoorbeeld: "koek op", "mama weg" Ja Nee
Bij 2-3 jaar: Het kind is nog niet goed verstaanbaar voor bekenden Ja Nee
Bij 3-4 jaar: het kind is nog niet goed verstaanbaar voor buitenstaanders Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind heeft een hese stem gedurende een langere periode Ja Nee
De stem van het kind klinkt hees, schor, hoog of laag Ja Nee
Het kind geeft aan dat het spreken pijn doet in de keel Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind spreekt 2 talen en heeft moeite met het aanleren van beide talen en heeft al 1,5 tot 2 jaar blootstelling aan beide talen. Ja Nee
Vorige Volgende

U heeft maal ja aangeklikt.

Dit betekent dat er een mogelijk probleem is waar een logopedist u verder bij kan adviseren.

Wat kunt u doen?

 • U kunt rechtstreeks contact opnemen met de logopedist van uw keuze.
  De logopedist bespreekt het probleem en onderzoekt tijdens de eerste afspraak of logopedie echt nodig is.
  Voor logopedie heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.
  Logopedie valt voor kinderen onder 18 jaar onder de basisvergoeding en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Twijfelt u? dan adviseren wij uw zorgen uit te spreken bij de huisarts, GGD-arts , de leerkracht of groepsleider van uw zoon of dochter.
Vorige

U heeft maal ja aangeklikt.

Dit betekent dat er op logopedisch vlak waarschijnlijk geen logopedische problemen te vinden zijn

Twijfelt u?

 • U kunt altijd een vrijblijvend advies vragen aan een van de logopedisten.
  Met een verwijsbriefje van een arts kunt u altijd terecht. Hier zijn dan geen kosten aan verbonden.
 • Ook kunt u overleggen met uw huisarts, de GGD-arts, leerkracht of groepsleider.
Vorige

Screening Logopedie - 4 Jaar en ouder

Eten en drinken / Mondgewoonten / Het begrijpen van taal / Haperen of stotteren / Spreken / Taal / Stem / Kinderen in groep 2 / Meertaligheid

Eten en drinken

Slikken: het kind drinkt niet goed uit een fles of kan nog niet drinken uit een beker. Ja Nee
Kauwen: het kind heeft moeite met kauwen van stukjes brood, stukjes groente en fruit of vlees Ja Nee
Verslikken: het kind verslikt zich veel of kokhalst regelmatig Ja Nee
Speekselverlies: het kind kwijlt voortdurend Ja Nee
Volgende
Het kind zit meestal met open mond ook als het niet verkouden is Ja Nee
Het kind zit vaak met speen, duim of vingers in de mond Ja Nee
De tong komt tijdens het spreken tussen de tanden door (bij de l,n,t,d,s,z) Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind voert mondeling gegeven opdrachtjes verkeerd uit Ja Nee
Het kind kijkt eerst bij anderen voordat het een opdracht uitvoert Ja Nee
Het kind begrijpt veel woorden nog niet in vergelijking met leeftijdsgenootjes Ja Nee
Het kind geeft geen antwoord tijdens gesprekjes en doet niet mee met het kringgesprekje op school Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind herhaalt woorden, lettergrepen of klanken Bijvoorbeeld: "mamamamag ik een koekje" Ja Nee
Het kind verlengt klanken. Bijvoorbeeld: "llllllllloop" Ja Nee
Het kind laat spanning zien tijdens het spreken: Bijvoorbeeld: trekt met de mond of knippert met de ogen, verstijft, duwt met het hoofd of het bovenlichaam. Ja Nee
Het kind reageert met boosheid of juist terugtrekken in een spreeksituatie als het er niet uitkomt Ja Nee
Het kind omzeilt woorden of situaties waarin het moet spreken Ja Nee
Het kind omzeilt woorden en zegt veel "ehhh" Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind is moeilijk te verstaan Ja Nee
De spraak van het kind klinkt "vreemd": alsof het altijd verkouden is of er ontsnapt juist lucht uit de neus. Ja Nee
Het kind slist (spreekt met de tong tegen of tussen de tanden) Ja Nee
Het kind kan klanken of een combinatie van klanken nog niet uitspreken terwijl leeftijdsgenootjes dit wel kunnen Bijvoorbeeld: "schip" wordt "sip" Ja Nee
Het kind spreekt meerlettergrepige woorden niet goed uit Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind maakt slechte zinnen: laat woorden weg Ja Nee
Het kind gebruikt weinig verschillende woorden vergeleken met leeftijdsgenootjes Ja Nee
Het kind zoekt naar de juiste woorden of zegt veel eh, eh en wijst veel dingen aan of zegt: "ik weet het niet meer" Ja Nee
Het kind heeft moeite met het vertellen wat het van plan is. Ja Nee
Het kind is moeilijk te volgen tijdens het vertellen van een verhaaltje: springt van de hak op de tak of gebruikt geen logische volgorde Ja Nee
Het kind kan moeilijk vragen stellen Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind heeft een hese stem gedurende een langere periode Ja Nee
Het kind hoest of kucht veel en heeft last van zijn stem. Ja Nee
De stem van het kind klinkt hees, schor, hoog of laag Ja Nee
Het kind geeft aan dat het spreken pijn doet in de keel Ja Nee
Het kind ademt verkeerd: hoog, hoorbaar, op verkeerde momenten tijdens spreken Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind heeft moeite met rijmen Ja Nee
Het kind heeft moeite met luisteroefeningen op school Ja Nee
Het kind heeft moeite met het verdelen van woorden in lettergrepen of klanken Ja Nee
Het kind heeft moeite met het onthouden van versjes en liedjes : zingt niet mee Ja Nee
Vorige Volgende
Het kind spreekt 2 talen en heeft moeite met het aanleren van beide talen en heeft al 1,5 tot 2 jaar blootstelling aan beide talen. Ja Nee
Vorige Volgende

U heeft maal ja aangeklikt.

Dit betekent dat er een mogelijk probleem is waar een logopedist u verder bij kan adviseren.

Wat kunt u doen?

 • U kunt rechtstreeks contact opnemen met de logopedist van uw keuze.
  De logopedist bespreekt het probleem en onderzoekt tijdens de eerste afspraak of logopedie echt nodig is.
  Voor logopedie heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.
  Logopedie valt voor kinderen onder 18 jaar onder de basisvergoeding en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Twijfelt u? dan adviseren wij uw zorgen uit te spreken bij de huisarts, GGD-arts , de leerkracht of groepsleider van uw zoon of dochter.
Vorige

U heeft maal ja aangeklikt.

Dit betekent dat er op logopedisch vlak waarschijnlijk geen logopedische problemen te vinden zijn

Twijfelt u?

 • U kunt altijd een vrijblijvend advies vragen aan een van de logopedisten.
  Met een verwijsbriefje van een arts kunt u altijd terecht. Hier zijn dan geen kosten aan verbonden.
 • Ook kunt u overleggen met uw huisarts, de GGD-arts, leerkracht of groepsleider.
Vorige